Budowa balaski z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie plot plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma graniczącymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot PCV na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, procedurę dokonania jego montażu i planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane ogrodzenie z plastiku na plot i furtę ze sztachet jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji kiedy planowane ploty PVC na plot i bramę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements